Liczba odwiedzin strony: 15785 Osób na stronie: 2
 

Ankar. Badania i analizy techniczne.
Czerwińska A.

 
 
Ankar. Badania i analizy techniczne.
Czerwińska A.
 
Akacjowa 7e lok. 3
Profesja:   rzeczoznawca

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2002 Nr 57 poz. 520 - Określenie warunków technicznych i organizacyjnych wymaganych do prowadzenia działalności maklerskiej przez niektóre podmioty oraz do prowadzenia rachunków papieró
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia warunków technicznych i organizacyjnych wymaganych do prowadzenia działalności maklerskiej przez niektóre podmioty oraz do prowadzenia rachunków papierów wartościowych przez bank. (Dz. U. z dnia 16 maja 2002 r.) Na podstawie art. 60 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447) zarządza się,...